מתקפת סייבר עולמית

ביטוח חטיפות נגד סיכוני סייבר

חברות שלא רכשו ביטוח סייבר תבעו פוליסות ביטוח שערכו בתחום חטיפות, דמי כופר וסחיטה -kidnap, ransom and extortion - K&R כדי לכסות את נזקי הכופר ששולמו בהתקפת הסייבר האחרונה, בה נעשה שימוש בווירוס WannaCry. נמסר כי למבטחים American International Group Inc, Hiscox Ltd ו-Travelers Cos. Inc הוגשו תביעות כופר של לקוחות שרכשו פוליסות  K&R, על אף העובדה שהפוליסות נרכשו כדי לכסות סיכונים של חטיפת עובדי החברה הנמצאים ברחבי העולם, במיוחד באזורים מסוכנים באסיה ובאפריקה. החברות לא רכשו ביטוח סייבר מסיבות תקציביות או מתוך הגישה כי אינן מהוות מטרה לחדירה זדונית....