ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

הפניקס הרווחית ביותר באלמנטר, הראל הגדולה ביותר

בחציון 2018 החברות הציגו תפוקה של 12.48 מיליארד שקל ורווחיות של 515.4 מיליון שקל (תפוקה של 11.74 מיליארד שקל ורווח של 639.8 מיליון בחציון 2017) - גידול בתפוקה תוך שחיקת הרווח. הראל הינה החברה הגדולה ביותר, עם תפוקה של 1,968 מיליון שקל המהווים כ-15.7% מתפוקת כל החברות. הראל הינה הגדולה ביותר בשלושה מתוך ארבעה תחומי הפעילות: רכב חובה, רכוש אחר וחבויות (בשני האחרונים בצורה משמעותית). בתחום רכב רכוש, ולמרות הגידול ביחס לאשתקד (גם בגלל הקדמות ביטוח), היא במקום החמישי. ראוי לציין שב-2018 החברה הגדילה את חלקה בקולקטיב עובדי מדינה וכן...
Pages
  • 1
  • 2