ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

רוב החברות הציגו גידול ברווחיות רכב רכוש ברבעון הראשון

תפוקת החברות ברבעון הראשון הגיעה לכדי 7.46 מיליארד שקל והרווח הגיע ל-331.1 מיליון שקל בארבעת תחומי הפעילות שסקרנו - (6.79 מיליארד שקל ורווח של 328.2 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד). זהו גידול של 9.8% ורווחיות כמעט זהה, אך במינון שונה בהתייחס לתחומי הפעילות. הגידול היחסית גדול נוצר עקב הקדמות ביטוח בשנה החולפת, בעיקר בקולקטיבים של רכב (כגון עובדי מדינה ואחרים) ולפיכך קיים עיוות בהשוואתיות והגידול האמיתי עומד על 3% עד 4% לכל היותר. באשר לרווחיות, תחום רכב רכוש הפך להיות גורם מוביל ברווחיות לפני רכוש אחר וחובה שירדו בתרומתם לרווח....
Pages
  • 1
  • 2