ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

ביטוח רכוש ואחרים מציג ירידה ברווחיות, אך תרומתו העתידית לרווחיות יציבה ברמה החיתומית

תחום רכוש ואחרים הינו התחום השלישי בגודלו באלמנטרי בתקופה הנסקרת ותפוקתו הגיעה ל-3.851 מיליארד שקל. התחום מהווה 21.9% מתפוקת האלמנטרי (3.851 מתוך 17.559 מיליארד שקל, לעומת 3.801 מיליארד אשתקד - גידול של 1.3%). התפוקה מושפעת ממגוון רב של פוליסות/כיסויים, שהעיקריים והמשפיעים ביותר הם: ביטוח עסקים /אובדן רכוש (כ44%) ביטוחי דירות ומשכנתאות (כ-40%) וביטוחים הנדסיים (כ-9%). בנוסף קיימים גם פוליסות /כיסויים אחרים כגון ימי/מטענים, תאונות אישיות ועוד. בשל הגיוון בפוליסות/כיסויים בתחום, יש קושי מסוים להסיק מסקנות לגבי תת ענף בודד, אך    ניתן להבחין שהגידול אינו נותן מענה לשיעור הצמיחה במשק (יותר...
Pages
  • 1
  • 2