ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

ביטוח החובה עובר השנה מהפסד של 172 מיליון שקל לרווחיות של 140 מיליון שקל / מאת חגי שפירא

הפרמיה בתחום ביטוח חובה הגיעה ל-4.05 מיליארד שקל ב-9 חודשים המהווים גידול של 5.5% ביחס לתקופה מקבילה (3.84 מיליארד שקל) - גידול של כ-212 מיליון שקל. התחום מהווה 24.1% מתפוקת האלמנטרי (16.78 מיליארד ב-9 חודשים). הגידול האמיתי בתפוקה כ-9% ונובע מהקדמות ביטוח רבות ל- 2016(בעיקר של קולקטיבים כגון עובדי מדינה). בעיקרון, ב-1 בינואר 2017 חלו שלושה אירועים רגולטוריים משמעותיים שהשפיעו השנה וישפיעו גם בעתיד על התפוקה והרווחיות: א. כניסה לתוקף של חוזר אי הפליית מבוטחים בודדים ביחס ל"קולקטיבים" (שהביא להקדמות ביטוח של קולקטיבים ל-2016). ב. החזר פרמיות (בסך כולל של...
Pages
  • 1
  • 2