ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

תחום רכוש ואחרים – גורם חשוב ברווחיות למרות השחיקה

תחום רכוש ואחרים הינו התחום השלישי בגודלו במגזר האלמנטרי ותפוקתו ברבעון הראשון הגיעה לכדי 1.519 מיליארד שקל (1.481 מיליארד שקל ברבעון מקביל אשתקד) - המהווה גידול של 37.7 מיליון בלבד (כ-2.5%). התחום מהווה כ-20.4% מתפוקת האלמנטרי ברבעון הראשון (1.51 מתוך 7.46 מיליארד שקל). תחום רכוש ואחרים מורכב מפוליסות/כיסויים רבים שעיקרם ביטוחי בתי עסק/אובדן רכוש, דירות (כולל משכנתאות) והנדסי ומקצתן ימי, מטענים בהעברה, תאונות אישיות, נסיעות לחו"ל. התחום עתיר ביטוח משנה (כ-62% מהפרמיה ברוטו) ורווחי באופן עקבי. ברבעון הנסקר התחום הציג רווח של 92.7 מיליון שקל, המהווה ירידה חדה ברווחיותו (143.4...