ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

הרעה מסוימת בתחום ביטוח חבויות / מאת חגי שפירא

ביטוח חבויות הינו התחום הקטן ביותר מבין ארבעה תחומי הפעילות ותפוקתו ברבעון הגיעה לכדי 1.069 מיליארד שקל, המהווים גידול של 2.6% לעומת רבעון מקביל אשתקד (1.042 מיליארד). חלקו של התחום באלמנטרי ברבעון כ-15.7% (1.069 מיליארד מתוך 6.796 מיליארד שקל) ותרומתו לרווחיות שלילית. ברבעון הנסקר היה התחום היחידי שהציג הפסד של 40.6 מיליון שקל, גם לאחר זקיפת רווחי השקעות של 64.6 מיליון שקל. שיעור הגידול קטן ואינו נותן מענה לשיעור צמיחת המשק (ובוודאי לא להתאמת הפרמיה לסיכון), אך עדיין לא ניתן להסיק מסקנות מנתון זה באשר לגידול או קיטון בפרמיות הממוצעות...