ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

הגידול המזערי בתפוקת האלמנטרי אינו נותן מענה לשיעורי הצמיחה במשק

תפוקת האלמנטרי הגיעה בתקופה הנסקרת - ינואר-ספטמבר 2018 - ל-17.559 מיליארד שקל, המהווים גידול של 4.6% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד (16.783 מיליארד שקל), גידול של 776 מיליון שקל. שיעור הגידול נראה סביר, אך יש בו עיוות הנובע מהקדמות של תחילת ביטוח (מ-2017 ל-2016), אשר נבעו מעקיפה של הנחיה רגולטורית להשוואת תנאי מבוטח בודד למבוטח קולקטיב בהתייחס לביטוח חובה. בנטרול השפעת ההקדמות, הגידול בתפוקה מזערי ולא נותן מענה לשיעורי הצמיחה במשק. מקורו של הגידול בשנים האחרונות נובע מתחום רכב רכוש, הן עקב עליית כמות הרכבים בשוק והן בשל  העלאות תעריפים. התהליך...
Pages
  • 1
  • 2