סייבר

רשות ניירות ערך: אירועי סייבר מייצרים חובת דיווח מיידית למשקיעים

רשות ניירות ערך פרסמה היום (א') עמדה משפטית הנוגעת לחובת הגילוי והדיווח בנושא סייבר. במסגרת העמדה פירטה הרשות את המקרים שלפי השקפתה מחייבים דיווח מיידי של החברות הציבוריות לציבור המשקיעים. הרחבת חובת הגילוי והדיווח נחשבת לגורם מעודד לרכישת ביטוח סייבר. הדוגמאות לדיווח אותן הזכירה הרשות הן: התקפת סייבר שהביאה להפסקת הפעילות העסקית של תאגיד לפרק זמן; מאגרי מידע שנפרצו באופן שעלול להשפיע על פעילות התאגיד במישרין או בעקיפין; מערכת מחשוב של התאגיד, המהותית לפעילותו, ניזוקה באופן הפוגע מהותית בפעילותו; התאגיד נדרש לשלם כופר בסכום מהותי בעקבות תקיפת סייבר; התאגיד גילה...
בין סיכוני המונדיאל – פריצות סייבר

בין סיכוני המונדיאל – פריצות סייבר

טורניר גביע העולם בכדורגל 2018, שיחל ברוסיה ב-14 ביוני, מביא עמו חשיפה לסיכונים רבים ומורכבים הכוללים סיכוני פשיעה, סיכוני סייבר, סיכוני טרור, סיכונים פוליטיים ועוד.…