סין

הפיקוח בסין מתכוון להקשות על ביצוע השקעות מחוץ למדינה

ממשלת סין מתכונת להדק את הפיקוח על ההשקעות של תאגידים סיניים, מחוץ לסין, וכן על תחום האשראי בקשר עם רכישות כאלו. כמו כן יבחנו בקפידה ההיבטים המסחריים של העסקאות. The National Development and Reform Commission - NDRC ו-Ministry of Commerce - MOFCOM בוחנים את הסכמי העסקאות שנעשו. שני הגופים החלו לדרוש מחברות המבקשות לרכוש נכסים מחוץ לסין הצדקה לעסקה המתגבשת, מחיר מטרה, פרמיית רכישה והסכמים כספיים. צעדים אלו הקטינו את היקף העסקאות לסך של 64.2 מיליארד דולר בחציון הראשון של שנת 2017 לעומת 221 מיליארד דולר בשנת 2016. שני גופים...

התפרצות של שפעת העופות בסין

שפעת עופות קטלנית משתוללת בסין ומאיימת להפוך למגיפה עולמית. ארה"ב אינה נוקפת אצבע בשלב זה כדי להתמודד עם האיום. על פי הערכת ארגון הבריאות העולמי…
גאות במספר המבטחים המקוונים בסין

גאות במספר המבטחים המקוונים בסין

בשנה האחרונה הוקמו 13 מיזמים חדשים של מבטחים מקוונים, כך עולה מנתונים שפורסמו על ידי China Chuancai Securities. המיזמים החדשים הם כתוצאה מהשינויים הדיגיטליים של…
Pages