עו"ד ג'ון גבע

מדור עיון נוסף בעיתון פוליסה מאת. פסיקות בתי משפט בנושאי ביטוח שונים, פנסיה ועוד. הידיעות נכתבות ונערכות בידי עו"ד ג'ון גבע

[caption id="attachment_3132" align="aligncenter" width="126"]מאת עו"ד ג'ון גבע מאת עו"ד ג'ון גבע[/caption] [caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="480"]עיון נוסף / מאת עו"ד ג'ון גבע עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע[/caption]

על המבטחת להודיע מראש למבוטח שעליו להגיש אסמכתאות כתנאי לתשלום התגמולים

[caption id="attachment_3132" align="alignright" width="126"] מאת עו"ד ג'ון גבע[/caption] מאת עו"ד ג'ון גבע: בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו נדונה תביעתו של עדי דרעי ("התובע"), נגד הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("הכשרה"). פסק הדין ניתן ביוני 2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט דניאל הורוביץ. עובדות המקרה: התובע הוא בעל משאית שבוטחה על ידי הכשרה בפוליסת ביטוח מקיף ("הפוליסה"). המשאית נגנבה והכשרה שילמה לתובע, סך של כ-26 אלף שקל בגין שווי המשאית ובגין ארגז ורמפה ("החלקים") שהיו מחוברים למשאית, בניכוי השתתפות עצמית. לטענת התובע, על פי תנאי הפוליסה, סכום הביטוח בגין המשאית והחלקים...
Pages