פייסבוק

תחזית ל-2019: מהן המגמות המסתמנות בתעשיית הביטוח ובטכנולוגיות הביטוח?

עיתון הביטוח Insurance Times ובית התוכנה Guidewire Software ניסו לחזות את המגמות בתחום הביטוח וטכנולוגיות הביטוח לשנת 2019: טכנולוגיות הביטוח יכולות להיפגע מקשיים שונים. בשנת 2019 ייעשו מאמצים כדי להפוך את טכנולוגיות הביטוח ליותר רלוונטיות ופחות מפריעות לממסד הביטוחי שפועל לגיוס לקוחות, לגיוס הון, לעמידה בדרישות הממסד וחותר לחדשנות בשווקים. טכנולוגיות הביטוח המצליחות יתאימו לאורח החיים של הלקוחות (כמו ניתוח סיכונים) ויגובו על ידי מבטח מסורתי או מבטח משנה. מספר טכנולוגיות ביטוח ימשיכו לשרוד בניגוד למגמה זו בתנאי שהובלת הטכנולוגיה תתבצע על ידי אנשי ביטוח מסורתיים. יותר מבטחים וטכנולוגיות ביטוח...