פנסיה

מיליארדי שקלים של כספי פיצויים ישוחררו

ברבות השנים הצטברו בקופות הגמל סכומים משמעותיים של כספי פיצויים, שלמעשה נותרו "כלואים". זאת, כיוון שלקופת הגמל לא הומצא אישור שחרור כספים מאת המעסיק או לחלופין, לא ניתן פסק דין המורה על שחרור הכספים. לאחר שוועדת הכספים אישרה זאת לפני כחודש, התפרסם השבוע ברשומות תיקון לחוק קופות הגמל, הקובע כי בתנאים מסוימים לא יידרש העובד להציג אישור שחרור פיצויים לצורך משיכת הכספים מהקופה. התיקון נכנס לתוקף לאלתר. [caption id="attachment_39335" align="alignleft" width="300"] אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה ציות ואכיפה בהלמן אלדובי גמל ופנסיה[/caption] אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה ציות ואכיפה פנימית בהלמן אלדובי...