פנסיה

הרווח הכולל של מנורה עלה בשנת 2017 לכ-339 מיליון שקל, לעומת 96 מיליון שקל ב-2016

מנורה מבטחים יותר משילשה את הרווח הכולל בשנת 2017, כך עולה מהדוח השנתי של החברה שפורסם היום (ג'). הרווח הכולל של מנורה הסתכם ב-339 מיליון שקל ב-2017, לעומת 96 מיליון שקל ב-2016. סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו על ידי מנורה ב-2017 הסתכמו בכ-21 מיליארד שקל, גידול של כ-10.4% בהשוואה לתקופה המקבילה. [caption id="attachment_40481" align="alignleft" width="300"] יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים[/caption] הכנסות מפרמיות ברוטו בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח הסתכמו ב-2017 בסך 3 מיליארד שקל, לעומת 2.88 מיליארד ב-2016, עלייה של 4%. הרווח הכולל ב-2017 הסתכם ב-228 מיליון שקל, לעומת...