קובי קפלנסקי

אפק נפט וגז תובעת את מנורה מבטחים לאחר שנדחתה בקשתה לכסות הפסדים בגין קריסה בבאר קידוח

מנורה מבטחים נתבעת לשלם תגמולי ביטוח בסך 3.24 מיליון שקל לחברת אפק נפט וגז, בעלת רישיון מהמדינה לביצוע חיפושי וקידוחי נפט בדרום רמת הגולן. בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נאמר כי מנורה ביטחה את פעילות התובעת במסגרת פוליסה לביטוח חיפוש נפט או גז, והתחייבה לשלם לה תגמולי ביטוח עד לגבול של 20 מיליון שקל. לדברי התובעת, לצורך קבלת רישיון לביצוע קידוח נפט ממשרד התשתיות היא פנתה לסוכנות הביטוח מארש בבקשה להנפיק לה פוליסת ביטוח בהתאם להוראות משרד התשתיות, וכך רכשה ממנורה באמצעות מארש פוליסת ביטוח מתאימה והחלה בעבודות הקידוח,...