קופות גמל

מסכמים שנה: הזדמנות לבחון את מגוון מסלולי ההשקעה והתשואות לחוסכים

סיומה של שנת 2017 ופרסום תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הן הזדמנות לבחון את מגוון התכניות המוצעות לציבור החוסכים מהיבט של השקעה, רמות סיכון והתשואות שהניבו בשנה שחלפה החוסכים במסלולי ההשקעה השונים. מרבית קופות הגמל וקרנות ההשתלמות כוללות מסלולי השקעה. כל אחד מאותם מסלולים מוגדר מראש במסגרת התקנון של קופת הגמל או קרן ההשתלמות. כל מסלול השקעות מאופיין, בדרך כלל, בהתחייבות להשקעה של שיעור מינימלי מן הכספים שנצברו במסלול באפיק השקעות מסוים. כך, למשל, במסגרת מסלול צמוד מדד מתחייבת החברה המנהלת את קופת הגמל להשקיע לפחות 75% מן הכספים שנצברו במסלול...
עודכן אופן ההפקדה של כספים לקופות גמל על ידי מעסיקים: איסור הפקדת כספים בשיקים, עדכון שוטף במסרון לעובד וחובת מתן שירות למעסיקים

עודכן אופן ההפקדה של כספים לקופות גמל על ידי מעסיקים: איסור הפקדת כספים בשיקים, עדכון שוטף במסרון לעובד וחובת מתן שירות למעסיקים

לאחרונה תוקן חוק קופות הגמל וקבע את סמכות הממונה להורות לעניין אופן ההפקדה של התשלומים והאישורים שחברה מנהלת חייבת להמציא לעמיתים בקופת גמל שבניהולה -…
Pages
  • 1
  • 2