קופת גמל

עצמאים מובטלים יוכלו למשוך את כספי הצבירה בקופת הגמל אם הפקידו שנתיים ברצף בשלוש השנים האחרונות

עצמאים מובטלים יוכלו למשוך את כספי הצבירה בקופת הגמל אם הפקידו שנתיים ברצף בשלוש השנים האחרונות – כך מוצע במסגרת טיוטת הוראות לעניין משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה – שפרסמה השבוע המפקחת על הביטוח דורית סלינגר. אפשרות נוספת למשיכת הכספים תהיה אם הופקדו כספים שנתיים ברצף בארבע השנים האחרונות, וחלפו שלוש שנים ממועד המשיכה הקודמת. הרקע להסדרה הוא החלטת ממשלה מאוגוסט 2015, שעניינה "סיוע לאוכלוסיית העצמאיים במשק אשר נקלעים למצב אבטלה". בעקבות החלטת ממשלה כאמור הוקם צוות במשרד האוצר, בהשתתפות הממונה על אגף תקציבים במשרד האוצר, הממונה...