קרן ברירת מחדל

ברשות מנמקים את ההישענות על דמי הניהול בלבד: תוצאות הקרנות בעבר אינן מעידות על העתיד

אחד מכל שישה מצטרפים חדשים לקרן פנסיה ב-2017 הגיע לקרן ברירת מחדל – כך עולה מסקירה שערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לקראת פרסום המכרז השני לבחירת קרנות ברירת מחדל חדשות, שטיוטה שלו פורסמה היום (יום ד'). ברשות מציינים כי 51% מהמצטרפים לקרנות הפנסיה הגיעו דרך הסכם קיים עם מעסיק. ברשות מדגישים כי "הסכמים אלה הם הסכמים שהוראות החוזר נכון לסוף שנת 2017 עדיין לא חלו עליהם, כך שלמעשה קיים פוטנציאל להגברת כמות המצטרפים לקרנות ברירת המחדל". זאת נוכח הסיבות הבאות:   ביטול הסכמי ברירת מחדל בדמי ניהול מקסימליים נכנס...