קרנות פנסיה

בדיקת פוליסה: האחזקה במניות של קרנות הפנסיה קרובה לשיא בחודש אוגוסט

האחזקה המנייתית של קרנות הפנסיה ממשיכות להיות גבוהות גם בחודש אוגוסט, כך עולה מבדיקת הרכב הנכסים של שוק הקרנות. האחזקה המנייתית בחודש אוגוסט הגיעה לכדי 15.25%. מדובר בעלייה בשיעור של 7.7% בתוך שלוש שנים. נציין כי האחזקה המנייתית ירדה החודש בשיעור קל אל מול החודש שעבר, מאחר שביולי החשיפה הגיעה לשיא של כמעט עשור, בשיעור של 15.5%. הבדיקה נעשתה באופן כולל בקרנות הפנסיה - חדשות, ישנות, בהסדר ושלא בהסדר. אג"ח קונצרני מול ממשלתי: לצד ההגדלה באחזקה המנייתית, בחודשים האחרונים נרשמת עלייה גם בחשיפה לאג"ח הקונצרניות. בחודש אוגוסט החשיפה לאג"ח קונצרני...