קרנות פנסיה

גם בחודש מרץ נמשכה מגמת הירידה של מרבית המדדים המובילים / מאת איציק אסטרייכר

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בסוף הרבעון הראשון של השנה ב-833 מיליארד שקל, לעומת 820 מיליארד שקל בראשית השנה, ו-718 מיליארד שקל בראשית שנת 2017. לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני בשנת 2017 חל גידול בשיעור של 1.5% ברבעון הראשון של 2018. בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בתום הרבעון הראשון של השנה כ-311 מיליארד שקל, בפוליסות ביטוח נצברו כ-303 מיליארד שקל ובקופות גמל לתגמולים כ-219 מיליארד שקל. במהלך הרבעון הראשון של 2018 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות כ-9.5 מיליארד שקל ובניכוי משיכות...