רשות המיסים

רשות המיסים: סוכני הביטוח לא ייחשבו כחברות ארנק

סוכני הביטוח לא ייחשבו כחברות ארנק - כך קבעה רשות המיסים. זאת, מאחר שהמבוטחים מקבלים שירות מהסוכן, ולכן הם צריכים להיחשב כלקוחותיו של סוכן הביטוח ולא לקוחות חברת הביטוח עצמה. מתוך כך, לא יחול על סוכני הביטוח החוזר (סעיף 62א) שנוגע לחברות הארנק ובמסגרתו ימוסו הכנסות בעל החברה וכל נכסי החברה. על פי רשות המיסים, סעיף 62א מתייחס להכנסות ממתן שירותים בלבד הניתנים על ידי יחיד, כאשר 70% או יותר מהכנסות החברה מקורן מהאדם לו ניתן השירות. במקרה ש-70% או יותר מהכנסות החברה שולמו על ידי גורם שאינו מקבל את...
Pages
  • 1
  • 2