רשות המיסים

פירוק קופות גמל מרכזיות לפיצויים | מאת איציק אסטרייכר

[caption id="attachment_3587" align="alignright" width="126"] איציק אסטרייכר[/caption] עובד, שכיר, המסיים עבודה בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, זכאי לקבל פיצויים בגובה שכרו האחרון כפול מספר שנות העבודה שלו. זכות זו נובעת לעובדים שכירים בישראל זה עשרות שנים, על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג, 1963. מעסיקים אשר נדרשו לשלם פיצויים עשו זאת במשך שנים מתוך תזרים המזומנים שלהם או מתוך חיסכון ייעודי שעשו לצורך כך מבעוד מועד. החיסכון הייעודי לצורך תשלום פיצויים עתידי לעובדים נעשה בחשבון על שם המעסיק בקופה מרכזית לפיצויים או בחלק פיצויים בחשבון קופת גמל או קרן פנסיה על שם...
מס הכנסה נותן, לא תיקח?

מס הכנסה נותן, לא תיקח?

אדם החוסך בתכניות פנסיוניות זוכה להטבות מס המוענקות לו על ידי המדינה. הטבות מס - הן במועד ההפקדה והן במהלך תקופת החיסכון. הטבות המס נועדו…
Pages
  • 1
  • 2