רשות המסים

שימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות לפיצויים – מדריך | מאת אייל סיאני

[caption id="attachment_7711" align="alignright" width="300"] אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה ציות ואכיפה פנימית בהלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה[/caption] חוזר רשות המסים שפורסם ב-12 ביוני 2017 מסדיר וקובע כללים להעברת כספים ושימוש בכספים הצבורים בקופות גמל מרכזיות לפיצויים. תקציר זה של החוזר מסביר למעסיקים ולסוכני הביטוח שלהם כיצד לפעול. יודגש כי חוזר זה מבטל את החוזר שפורסם בנושא ב-25 בדצמבר 2016. שמירת זכויות עובדים א. על המעסיק לבחון, נכון לסוף 2016, האם קיימת תביעה משפטית בנוגע לכספי פיצויים של עובדים שהופקדו בגינם כספים לקמ"פ עד סוף 2007 ולקבל בהתאם את הצהרת היועץ המשפטי...