רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

רשות שוק ההון מסדירה לראשונה את הטיפול בבעיית המידע שמתקבל במסלקה הפנסיונית

המידע המועבר על ידי הגופים המוסדיים באמצעות המסלקה הפנסיונית הוא לעיתים חלקי או שגוי. כך עולה מביקורת שערכה רשות שוק ההון. בטיוטת חוזר טיפול בפניות איכות מידע, שפורסמה ביום א' השבוע, נכתב כי הממונה מצאה כי חלק מהמידע אינו מועבר בהתאם להוראות חוזר המבנה האחיד. מבחינת השירות, הממונה ציינה כי קיים חוסר אחידות בזמני הטיפול של גופים מוסדיים בפניות שמופנות אליהם על ידי משתמשים במסלקה, הנוגעות לאיכות המידע ולעיתים לזמן הטיפול בתלונה, כאשר לא ניתן מענה מספק למשתמש והמענה הניתן מגיע באיחור. [caption id="attachment_28726" align="alignleft" width="234"] דורית סלינגר המפקחת על...
עדכון רגולטורי נוסף לחודש ספטמבר

עדכון רגולטורי נוסף לחודש ספטמבר

בשבוע האחרון פרסמה רשות שוק הון, ביטוח וחסכון עדכון רגולטורי נוסף לחודש ספטמבר, שהצטרף לעדכון הרגולטורי שנשלח בתחילת החודש. זאת בניגוד לנוהג שהתקבע לפני כשנה,…
העדכון הרגולטורי לספטמבר 2017

העדכון הרגולטורי לספטמבר 2017

רשות שוק ההון פרסמה אתמול (יום ב') את העדכון הרגולטורי לחודש ספטמבר 2017. העדכון כולל הנחיות והסברים בדבר איחוד חשבונות קיימים בקרנות הפנסיה, קווים מנחים לתכנית…
Pages