רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

הפניקס ערכה כנס עבור סוכנים בנושא צו איסור הלבנת הון

הפניקס ערכה השבוע כנס מקצועי מיוחד המיועד לסוכנים, בנושא צו איסור הלבנת הון החדש. האירוע התקיים במתחם הסינמה סיטי גלילות. בכנס ניתנו דגשים על ידי עו"ד מני נאמן, היועץ המשפטי הראשי של הפניקס ואחראי איסור הלבנת הון, וכן על ידי עו"ד יעל גרוסמן, מומחית בנושא איסור הלבנת הון, ורו"ח אילנית אדסמן ממשרד סומך חייקין KPMG. בכנס הודגשו שינויים שחלו עם כניסתו לתוקף של הצו במרץ 2018 ופרסום חוזרי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בעניין זה, תוך דגש על האחריות האישית שחלה על סוכן הביטוח מכוח הוראות הדין. השינויים כוללים, בין...
רשות שוק ההון כיועץ פנסיוני

רשות שוק ההון כיועץ פנסיוני

בחודש יולי 2016 ניהלה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הליך לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל, קרנות אשר אליהן יצורפו, בידי מעסיקים, עובדים אשר לא בוחרים…
המרוץ אחר הדיגיטל

המרוץ אחר הדיגיטל

בדומה למשל על העיוורים שממששים לראשונה בחייהם פיל וכל אחד מתאר אותו באופן שונה, כך ישבו אתמול ארבעה מנכ"לים של חברות ביטוח בהווה ובעבר, והציגו…
Pages