רשות שוק ההון

תחקיר: חברות ביטוח מתעלמות מאישורים מוכחים ולא מעניקות הנחות בביטוח חובה על קיום מערכות בטיחות

  חברות ביטוח מתעלמות מאישורים מוכחים ולא מעניקות הנחות בביטוח חובה על קיום מערכות בטיחות – כך עולה מתלונות שהגיעו למערכת פוליסה. חברות הביטוח האמורות מתחמקות ממתן ההנחה, שעשויה להגיע למאות שקלים, שמגיעים לכיס של חברות הביטוח, ללא הצדקה. מניעת ההנחה נעשית בטענה שקיום המערכת לא מופיע במאגר הונאות הביטוח אותו מפעילה חברת ISO. המאגר משמש את חברות הביטוח באימות פרטי הרכב והנהג. חברות אלה מתעלמות ממידע מוכח שסותר מידע שהגיע מהמאגר, כאשר מדובר בהימצאות של מערכת בטיחות ברכב, שמאפשרת הפחתת תעריף בביטוח חובה. ממידע שהגיע לידי פוליסה עולה, כי...
עודכן אופן ההפקדה של כספים לקופות גמל על ידי מעסיקים: איסור הפקדת כספים בשיקים, עדכון שוטף במסרון לעובד וחובת מתן שירות למעסיקים

עודכן אופן ההפקדה של כספים לקופות גמל על ידי מעסיקים: איסור הפקדת כספים בשיקים, עדכון שוטף במסרון לעובד וחובת מתן שירות למעסיקים

לאחרונה תוקן חוק קופות הגמל וקבע את סמכות הממונה להורות לעניין אופן ההפקדה של התשלומים והאישורים שחברה מנהלת חייבת להמציא לעמיתים בקופת גמל שבניהולה -…
שוק בצמיחה – קופות גמל להשקעה

שוק בצמיחה – קופות גמל להשקעה

לאורך שנים נהג הציבור במדינת ישראל לחסוך כספים בקופת גמל באמצעות הפקדות חודשיות או חד פעמיות, בעיתוי שבחר כל חוסך. הגמישות באופן ביצוע ההפקדות, הן…
Pages
  • 1
  • 2