רשות שוק ההון

לשכת סוכני הביטוח תעתור לבג"ץ נגד הפיקוח בנושא צירוף לפנסיה בהסכם לרבים

vלאחר שנכשלו ניסיונות ההידברות עם רשות שוק ההון בנוגע לאיסור לשלם עמלות לסוכנים על הליך צירוף לרבים בשיווק פנסיוני, החליטה לשכת סוכני הביטוח לעתור לבג"ץ נגד רשות שוק ההון. העתירה תוגש באמצעות משרד עורכי הדין קסוטו המתמחה בבג"צים. נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד: "הצעות הפשרה שקיבלנו מהאוצר מעמידות את הסוכנים בסכנה כלכלית ואני לא מתכוון להמר על פרנסת הסוכנים. אנחנו נשארים במקביל בערוץ פתוח מול האוצר ומצפים לפתרון שפוי, שהמרוויחים ממנו יהיו ציבור העמיתים והחוסכים שימשיכו לקבל שירות מקצועי וראוי מסוכני הביטוח. מאידך, לא ניתן לצפות לקבל שירות ללא תגמול". סלינגר...
Pages