שומרה

תרומת תחום רכב רכוש לרווחיות הגיעה לשיא – 51.6% מרווחיות האלמנטר

תחום רכב רכוש הינו התחום הגדול ביותר במגזר האלמנטארי ותפוקתו ברבעון הראשון של שנת 2018 הגיעה לכדי 2.92 מיליארד שקל (2.52 מיליארד שקל ברבעון מקביל - גידול של 15.7%). התחום מהווה כ-39.2% מתפוקת האלמנטארי (7.46 מיליארד שקל ברבעון הנסקר). באשר לרווחיות, התחום הגיע לשיא של 171.1 מיליון שקל ומהווה כ-51.6% מרווחיות האלמנטארי ברבעון, שהגיעה ל-331.1 מיליון שקל (94.1 מיליון שקל ברבעון מקביל - גידול של 81.8%). התחושה בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2017 הייתה שאנו כבר מעבר לשיא בהתייחס לרווחיות, ולפיכך הרבעון הראשון של 2018 הפתיע בעוצמת הרווח שלו, שהייתה...
Pages
  • 1
  • 2