שומרה

שומרה שומרת על יציבות: רשמה רווח חציוני כולל בסך 44 מיליון שקל – דומה ל-2017

הרווח הכולל של שומרה מקבוצת מנורה מבטחים, בחציון הראשון של 2018 הסתכם בסך של כ-44.2 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך של כ-44.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה, כך נמסר, מציגה רווח כולל דומה לאשתקד, למרות הקיטון בהכנסות מהשקעות. בתקופת הדוח ההכנסות מהשקעות הסתכמו לכ-16 מיליון שקל לעומת כ-33 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עוד עולה מנתוני הדוח הכספי כי מחזור הפרמיות לחציון הראשון של 2018 הסתכם לכדי 503.2 מיליון שקל ברוטו, לעומת 512 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ-2%. הפרמיות ברבעון השני קטנו ל-227 מיליון...
Pages
  • 1
  • 2