שירותי בריאות כללית

ייצוגית נגד כלל ביטוח וקופ"ח כללית: גובות ביטוח נסיעות עבור שהות מינימלית של 5 ימים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 70 מיליון שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים נגד שירותי בריאות כללית וכלל ביטוח, בטענה למכירת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל שאינה מתאימה לצרכי הלקוח וגביית כספים עבור סיכון שאינו קיים. לטענת המבקש, עו"ד ניר מלמד, המבוטחים נזקקו לפוליסה לתקופה קצרה יותר מחמישה ימים, אך אולצו לרכוש פוליסת ביטוח לתקופה מינימלית של חמישה ימים וחויבו לשלם על כך, בלי שניתנה להם האפשרות לרכוש פוליסה לתקופה קצרה יותר המתאימה להם. לדברי המבקש, מדובר בתנאי סף בלתי סביר ומקפח בחוזה אחיד, כי בריאות כללית...