שלמה אליהו

בדרך למגדל: מנהל מחלקת ביקורת ואכיפה ברשות שוק ההון ערן יפה מבקש לקצר את תקופת הצינון

ערן יפה שמשמש מזה כ-7.5 שנים כמנהל מחלקת ביקורת ואכיפה ברשות שוק ההון ביקש לקצר את תקופת הצינון מהוועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה). זאת על מנת שיוכל להתחיל בתפקידו החדש במגדל. יפה מציין כי החל מיום ה-19 בחודש נובמבר, המועד בו הודיע למנהלו הישיר על כוונתו לעזוב את הרשות, חדל מלטפל בכל סוגיה הקשורה בגופים המפוקחים, ועד ליציאתו לחופשה ביום רביעי בשבוע שעבר, הוא עסק בחפיפה. עתה, לדבריו, הוא מנצל את ימי החופשה שלו, עד למועד בו תקבע הוועדה שהחל ממנו הוא פטור מתקופת צינון....
Pages
  • 1
  • 2