שלמה החזקות

שלמה החזקות נכנסה לתחום האשראי החוץ בנקאי

חברת שלמה החזקות הרחיבה לא מכבר את תחומי פעילותה ונכנסה לתחום האשראי החוץ בנקאי. הפעילות נעשית באמצעות חברה בת של שלמה החזקות, דרך האשראי, שהוקמה לצורך כך. בשלב הראשוני, הכוונה היא שדרך האשראי תפעל לשם העמדת אשראי ללקוחות פרטיים ומשקי בית המבקשים לרכוש כלי רכב מקבוצת שלמה. בהמשך, החברה תציע את שירותיה גם מחוץ לקבוצת שלמה. החברה קיבלה את אישורה של רשות שוק ההון לעסוק בתחום בחודש מרץ האחרון. האישור שניתן לחברת האשראי הוא אישור נרחב להיקף פעילות העולה על 25 מיליון שקל. בעלת השליטה בחברה הבת תהיה עתליה שמלצר,...