שלמה מילר

חידוש בתכנית הפניקס זהיר – כיסוי לשמשות מקוריות

הפניקס מחדשת את הכיסוי לשמשות הרכב בתכנית הפניקס זהיר (כולל תכנית רכב שני), ותאפשר מעתה רכישת הרחבה להחלפת השמשה ברכב פרטי לשמשה מקורית, ללא כל השתתפות עצמית. בחברה מדגישים כי במקרה של שבר של שמשה קדמית או אחורית - יוחלפו גם הגומיות במקרה הצורך. על מנת לרכוש את הכיסוי החדש (אופציונלי), יוכלו המבוטחים לבחור מראש מבין הספקים המוצעים, אוטוגלס ודרכים זגגות רכב, שיעניקו את הטיפול הנדרש באמצעות תחנות שירות בפריסה ארצית. עוד נמסר כי לראשונה בישראל, הפרמיה לכיסוי השמשות המקוריות תהיה דיפרנציאלית בהתאם לשווי הרכב. פרמיית הכיסוי להרחבת שמשות מקוריות...
Pages