שר האוצר משה כחלון

חוק ההסדרים 2019: ניידות בין בנקים, גמלת סיעוד והטלת קנסות על מעסיקים בגין תאונות עבודה יבואו לידי דיון בכנסת בשבוע הבא

ניידות בין בנקים, גמלת סיעוד והטלת קנסות על מעסיקים בגין תאונות עבודה הם חלק משלושים הנושאים שיבואו לידי דיון בתכנית הכלכלית (חוק ההסדרים) החל משבוע הבא בכנסת. כך סוכם היום (ד') בין שר האוצר משה כחלון ויו"ר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין. הקמת מוסד לבוררות חובה בענף הביטוח ודחיית המועד האחרון להקמת קופת גמל מרכזית לקצבה לעובדי רשות הנמלים הם מן הנושאים שנותרו בחוץ. לפי דרישת הכנסת ולאור פרק הזמן הקצר יחסית לדיונים בתכנית הכלכלית, נותרו בהצעת החוק כ- 30 נושאים בלבד (ראו טבלה). על פי לוח הזמנים שנקבע הצעת חוק...
Pages
  • 1
  • 2