תומר רובינשטיין סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי והאחראי על הדיגיטל

מגדל מקצרת את זמני הטיפול בבקשות שיוגשו בערוצים דיגיטליים

מגדל לוקחת צעד קדימה את המהפכה הדיגיטלית בענף הביטוח, הפנסיה והפיננסיים בישראל. זאת, עם פרסום התחייבותה ללוחות זמנים לטיפול בפניות השירות, אם יוגשו בערוצים דיגיטליים. בידיעון שהפיצה לאחרונה לסוכני הביטוח הציגה מגדל שורה ארוכה של תהליכים ולצדם זמני השירות להם מתחייבת החברה. על-פי אותם לוחות זמנים יקבלו סוכני הביטוח [caption id="attachment_33133" align="alignleft" width="180"] ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל[/caption] מענה בתוך יום עסקים אחד בלבד לבקשות הנוגעות להצעות בתחומי הבריאות, החיים, חיסכון פרט, פנסיה, גמל והשתלמות. גם בקשות לפדיונות ולהלוואות יטופלו בזמן קצר מאוד באופן יחסי. בכל הקשור להלוואות, זמני השירות של...