AIG חברה לביטוח בע"מ

ייצוגית נגד חברות הביטוח על הימנעות מתשלום מע"מ כאשר הנזק לא תוקן

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 82 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד חברות הביטוח מגדל, כלל ביטוח, הראל, AIG, שירביט והפניקס. זאת, בטענה להתחמקותן השיטתית מתשלום רכיב המע"מ החל על עלות הנזקים, כאשר הנזקים לא תוקנו בפועל, חרף הדין המפורש לפיו עליהן לשאת בתשלום עלות המע"מ החל על התיקון בין אם התיקון בוצע בפועל ובין אם לאו. ייצוגית בנושא זה נדחתה על ידי בית המשפט העליון והשופטים המליצו להגיש תובענה חדשה על ידי ארגון אמון הציבור (פוליסה, גיליון 2352 מה-7 בינואר 2018). [caption id="attachment_36875" align="alignleft"...