aig ישראל

המבטחת לא הדגישה חריג לפוליסת נסיעות לחו"ל ולכן המבוטח זכאי לפיצוי אף שהתרשל בשמירת חפציו

בבית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה נדונה תביעתו של אייל כהן (התובע) נגד AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ (הנתבעת, AIG). פסק הדין ניתן באוקטובר 2017, בהיעדר הצדדים, מפי הרשם הבכיר אייל דוד. עובדות המקרה: התובע טס לקולומביה ורכש מ-AIG  פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, שכללה כיסוי בגין אובדן וגניבה של כבודה. לטענת התובע, במהלך שהותו בחו"ל, נגנבו פריטים ממטענו האישי, ועל AIG לשלם לו תגמולי ביטוח בגינם. לטענת AIG, התובע אינו זכאי לתגמולי הביטוח, מכיוון שהאירוע הביטוחי, אובדן / גניבת הפריטים, אינו מכוסה בפוליסה, שכן האירוע נגרם עקב רשלנותו. פסק הדין:...