AIG

היערכות למיזוגים ורכישות של מבטחים

Inc Ironshore מקבוצת הביטוח Liberty Mutual (ארה"ב) הרחיבה את צוות המיזוגים והרכישות, כדי לעמוד בגידול הצפוי בדרישה למיזוגים ורכישות ביבשת אמריקה וכדי לפתח פתרונות חדשים כדי להתמודד עם הסיכונים הגלומים בעסקאות השונות. לצורך כך גייסה עובדים מ-Aon, AIG ו-XL Catlin. ג'יימס סוואן, אשר גויס מ-Aon, יעמוד בראש היחידה. המבטח הברמודי Sompo International Holdings השיק תכנית ביטוח אשר אמורה לתת הגנה לשני הצדדים בעסקת מיזוג ורכישה, כנגד הפסדים הנובעים מהפרה של ערבויות וחבויות וכן סיכונים אחרים, כגון סיכוני מיסוי וכדומה.
לקראת חתימה על הסכם קיבוצי חדש ב-AIG

לקראת חתימה על הסכם קיבוצי חדש ב-AIG

האם תחום התארגנות העובדים תרשום הצלחה נוספת בענף הביטוח? עובדי AIG צפויים לחתום בימים הקרובים על הסכם קיבוצי חדש עם הנהלת החברה, שלוש שנים לאחר…
Pages
  • 1
  • 2