Allianz

תחזית Allianz לשנת 2019 – הסיכון המוביל הוא אובדן רווחים

על פי תחזית Allianz לשנת 2019, הסיכון המוביל (זה השנה השביעית ברצף) הוא אובדן רווחים (37% מהמשיבים). התביעה הממוצעת בתחום זה היא בסך של 3-3.1 מיליון אירו - גידול בשיעור של 39% לעומת השנה הקודמת. על פי התחזית, עסקים יכולים לחוות אובדן רווחים ללא נזק פיזי, אולם בסכומים גבוהים. אירועים כמו נפילה של מערכות מידע, קריאה חזרה של מוצרים, תקלה באיכות המוצר, איומי טרור, אלימות פוליטית או שביתות וכן זיהום סביבתי, יכולים להביא לעצירת הפעילות העסקית או לאובדן היכולת לספק מוצרים ו/או שירותים או, לחלופין, להבריח לקוחות. לכל אלה יכולה...
הישראלי-אמריקאי Lemonade ממשיך להפסיד

הישראלי-אמריקאי Lemonade ממשיך להפסיד

המבטח הישראלי-אמריקאי Lemonade, המבוסס על דיגיטציה, ממשיך להציג הפסדי חיתום במחצית הראשונה של 2018 וזאת בהמשך להפסד החיתומי בסך של 15.8 מיליון דולר שהוצג בתום שנת…
האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

ארגון האומות המאוחדות הזמין מבטחים לקחת חלק בסקר העולמי הראשון בתחום החיתום הביטוחי של סיכוני סביבה, חברה וממשל (ESG). מטרת הסקר היא לפתח קווים מנחים…