Allianz

המבטחים הדיגיטליים נאבקים כדי ליצור רווח חיתומי

המבטחים הדיגיטליים, בארה"ב ממשיכים להציג במחצית השנייה של 2018 גידול בפרמיות הביטוח, אך הם צריכים להקטין את יחס הנזקים כדי שיהיה קטן מ-100%. כך עולה מדוח בשם:The Second Quarter in InsurTech Start-up Financials. הדוח עוקב אחרי שלושת המבטחים הדיגיטליים המובילים Lemonade, Metromile ,Root וכן על ארבע חברות בנות של מבטחים גדולים שמתמקדות בביטוח ישיר או בביטוח דיגיטלי. Lemonade המתמקד בביטוח מבנה של דירות מושכרות המגובה על ידי Softbank ו-Allianz, הציג גידול בשיעור של 32% בפרמיות (לעומת השנה הקודמת) לסך של 9.9 מיליון דולר. המבטח נמצא, במחצית השנייה של 2018, בהפסד חיתומי...
הישראלי-אמריקאי Lemonade ממשיך להפסיד

הישראלי-אמריקאי Lemonade ממשיך להפסיד

המבטח הישראלי-אמריקאי Lemonade, המבוסס על דיגיטציה, ממשיך להציג הפסדי חיתום במחצית הראשונה של 2018 וזאת בהמשך להפסד החיתומי בסך של 15.8 מיליון דולר שהוצג בתום שנת…
האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

ארגון האומות המאוחדות הזמין מבטחים לקחת חלק בסקר העולמי הראשון בתחום החיתום הביטוחי של סיכוני סביבה, חברה וממשל (ESG). מטרת הסקר היא לפתח קווים מנחים…
אליאנץ משלים את רכישת Euler Hermes

אליאנץ משלים את רכישת Euler Hermes

המבטח הגרמני הבינלאומי Allianz רכש 11.34% נוספים באחזקות של מבטח האשראי הצרפתי Euler Hermes ובכך הגדיל את אחזקותיו לכדי 74.34%. Allianz שילם במזומן 122 יורו…