AXA

סוכנויות הדירוג לא מתלהבות מרכישת XL Group על ידי AXA

סוכנות הדירוג S&P Global Ratings הציבה את המבטח הצרפתי AXA תחת מעקב אשראי עם השלכות שליליות. זאת, לאחר ההכרזה על רכישת המבטח הברמודי XL Group תמורת 15.3 מיליארד דולר. ב-S&P מוטרדים מהשפעת הרכישה בסכום כה גבוה על מבנה ההון של המבטח ועל הרזרבות שלו. AXA מתכנן להנפיק 20%- 35% מאחזקותיו במבטח החיים שלו בארה"ב כדי לממן את הרכישה (כ 7.4 מיליארד דולר). למימון יתרת סכום הרכישה ישתמש AXA בקופת המזומנים שלו (כ-4.3 מיליארד דולר) וכן באשראי (הנפקת אג"ח). ב-S&P מודאגים מההשלכות העסקה בטווח הקצר ובמיוחד עקב האפשרות שלקוחות מובילים של...
AXA רוכש את XL

AXA רוכש את XL

המבטח הצרפתי הבינלאומי AXA הודיע כי הוא מתכנן לרכוש את XL Group תמורת 15.3 מיליארד דולר, כך פורסם ביום ב' השבוע. הרכישה תיצור את המבטח…
שיחת פוליסה עם יוג'ין גרינברג, מנכ"ל GetMeIns: "נטפל בכאב הראש הגדול ביותר של עולם הביטוח – 7 מתוך 10 תביעות רכב נגועות בהונאה"

שיחת פוליסה עם יוג'ין גרינברג, מנכ"ל GetMeIns: "נטפל בכאב הראש הגדול ביותר של עולם הביטוח – 7 מתוך 10 תביעות רכב נגועות בהונאה"

מאת אלמוג עזר נראה כי לאחרונה, המירוץ אחרי צמצום הונאות הביטוח בעולם הרכב מעלה הילוך. מספר חברות בענף הטכנולוגיה וההנדסה, בעידוד חברות הביטוח, מחפשות אחר…
AXA נוטש את שוק הביטוח הרומני

AXA נוטש את שוק הביטוח הרומני

המבוטח הצרפתי AXA הפסיק את פעילותו בשוק הביטוח הרומני והפעילות בתחום ביטוח החיים והחיסכון נמכרה, ב-28 באפריל 2017, למבטח האוסטרי Vienna Insurance Group  -VIG .…