AXA

AXA XL יפטר 711 עובדים במסגרת ארגון מחדש

המבטח ומבטח המשנה AXA XL יבטל 711 משרות בתחום הפעילות האירופית שלו כחלק משמעותי מתכנית הארגון מחדש והמיזוג של AXA ו-XL Group. עם סגירת עסקת הרכישה של XL Group על ידי AXA (ספטמבר 2018) החל להתבצע תהליך של ריכוז עובדים בחברה אחת ומיזוג הפעילות של שני המבטחים וכן מיזוג של חברות נוספות כגון AXA Corporate Solutions, AXA Matrix, AXA Art ו-XL Catlin. בתהליך זה יבוטלו, כאמור, 711 משרות (מתוך 9,500) הפעילות בצרפת, איטליה, גרמניה ובריטניה.
האם האזבסט חוזר לשימוש?

האם האזבסט חוזר לשימוש?

בחודש יוני שחלף הכריז (the U.S. Environmental Protection Agency (EPA על הצעה (significant new use rule - SNUR) לשימוש באזבסט. ההצעה, שהייתה פתוחה לתגובות הציבור עד…
LCCG רוכש את Equitable Life

LCCG רוכש את Equitable Life

קבוצת הביטוח האירופאית Life Company Consolidation Group LCCG הודיעה על הסכמתה לרכוש את Equitable Life Assurance Society תמורת 1.8 מיליארד דולר. על פי מתווה העסקה כל עסקי…
Pages
  • 1
  • 2