Fitch Ratings

סוכנויות הדירוג לא מתלהבות מרכישת XL Group על ידי AXA

סוכנות הדירוג S&P Global Ratings הציבה את המבטח הצרפתי AXA תחת מעקב אשראי עם השלכות שליליות. זאת, לאחר ההכרזה על רכישת המבטח הברמודי XL Group תמורת 15.3 מיליארד דולר. ב-S&P מוטרדים מהשפעת הרכישה בסכום כה גבוה על מבנה ההון של המבטח ועל הרזרבות שלו. AXA מתכנן להנפיק 20%- 35% מאחזקותיו במבטח החיים שלו בארה"ב כדי לממן את הרכישה (כ 7.4 מיליארד דולר). למימון יתרת סכום הרכישה ישתמש AXA בקופת המזומנים שלו (כ-4.3 מיליארד דולר) וכן באשראי (הנפקת אג"ח). ב-S&P מודאגים מההשלכות העסקה בטווח הקצר ובמיוחד עקב האפשרות שלקוחות מובילים של...