Google

הברוקרים בבריטניה מתמודדים עם אתגרים מורכבים

הברוקרים בבריטניה (ולא רק שם) חייבים להתמקד במציאת ערכים מוספים למערכת היחסים שלהם עם הלקוחות, כדי להתמודד עם הבינה המלאכותית וטכנולוגיות מתקדמות, כך טוען ג'רום ברנג'ר. בהרצאתו שהתקיימה בכנס השנתי של עולם הביטוח וביטוח המשנה במונטה קרלו. ברנג'ר הוא מגדולי היועצים הדיגיטליים של אירופה וממייסדי חברת הייעוץ Algorithm Data Ethics Label (ADEL). לדבריו, הבינה המלאכותית יכולה לבצע תפקידים רבים המתבצעים כיום על ידי בני אדם. השימוש בבינה מלאכותית, מעבר לכך, ישפיע על החברה האנושית. השימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובבינה מלאכותית מעלה סוגיות אתיות רבות. לדוגמה, העיתון הבריטי SUN מצא כי משתמשי...