Lloyds

Swiss Re לא תציע ביטוח וביטוח משנה לחברות שיש להן חשיפה של יותר מ-30% לפחם

מבטח המשנה השוויצרי Swiss Re הודיע כי לא יספק ביטוח או ביטוח משנה לעסקים עם חשיפה לפחם של יותר מ-30% בכל סוגי העסקים. הודעה זו באה בהמשך למדיניות החברה שהוכרזה ביוני 2017, שמטרתה לתמוך במעבר לדלקים ואנרגיה דלי פחמן. עוד ב-2016 הפסיק המבטח להשקיע בחברות אשר 30% או יותר מרווחיהם נובעים מהשימוש בפחם או הקשורים למכרות פחם. Swiss Re הצטרפה בהכרזתה למבטחים אחרים, בכללם Allianz, AXA, SCOR, Zurich ו-Lloyd’s. במקביל יפעל מבטח המשנה במתן כיסויים ביטוחיים והשקעות בעסקים המבוססים על אנרגיה מתחדשת, שמקטינים את נזקי גזי החממה ומבטיחים את מקורות...