Marriott International Inc

סין חשודה בהתקפת הסייבר על רשת בתי המלון Marriott / מאת ישראל גלעד

הפצחנים שחדרו למחשבים של רשת בתי המלון Marriott International Inc השאירו רמזים המצביעים על כך שהם פעלו עבור מודיעין איסוף מידע של ממשלת סין. בחדירת הסייבר שדווחה על ידי רשת בתי המלון  נמסר כי נגנבו פרטיהם של כ-500 מיליון לקוחות. חברת חקירות פרטית שנשכרה מצאה כלי פריצה, טכנולוגיות והליכים אשר נעשה בהם שימוש בעבר או שיוחסו לפצחנים סיניים. שר החוץ של סין סירב להגיב על המידע, אך ציין שממשלת סין מתנגדת לכל צורה של חדירה למאגרי מידע. בכיר לשעבר ב-FBI (ארה"ב) אמר לחברת החדשות רויטרס שהחדירה לרשת בתי המלון דומה...