Munich Re

ברוקר הביטוח WTW מעריך את היקף נזקי הטבע לשנת 2018 ב-71.5 מיליארד דולר

ברוקר הביטוח הבינלאומי (Willis Towers Watson (WTW מעריך כי נזקי הטבע הגדולים גרמו בשנת 2018, לנזקים מבוטחים בהיקף של 71.5 מיליארד דולר. היקף הנזקים של 2018 הוא מועט  ביחס לממוצע השנים (מחושב משנת 2011) והשלישי בגודלו לאחר שנת 2017 בה היקף נזקי הטבע היה 143 מיליון דולר ושנת 2011 בה היקף הנזקים היה 120 מיליארד דולר. הערכת הנזקים של WTW נמוכה משמעותית מהערכת מבטח המשנה הבינלאומי Munich Re, אשר נאמדת ב-80 מיליארד דולר ושל מבטח המשנה הבינלאומי Swiss Re הנאמדת ב-155 מיליארד דולר, כאשר הערכתו לנזקיו הוא נאמדת ב-79 מיליארד דולר....
AIG רוכש מבטח חיים בריטי

AIG רוכש מבטח חיים בריטי

המבטח האמריקאי American International Group, Inc. AIG הודיע על הסכם לרכישה של מבטח החיים הבריטי Ellipse ממבטח המשנה הגרמני Munich Re. המבטח פועל בתחום ביטוח…
האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

ארגון האומות המאוחדות הזמין מבטחים לקחת חלק בסקר העולמי הראשון בתחום החיתום הביטוחי של סיכוני סביבה, חברה וממשל (ESG). מטרת הסקר היא לפתח קווים מנחים…