OECD

התחזית המקרו-כלכלית של בנק ישראל: הצמיחה בישראל ב-2019 תעמוד על 3.4% וב-2020 – על 3.5%

התוצר צפוי לצמוח ב-2019 ב-3.4%, קצב נמוך מעט בהשוואה לתחזית הקודמת, וב-2020 הוא צפוי לצמוח ב-3.5%. כך מעריכים כלכלני חטיבת המחקר בבנק ישראל, בתחזית מקרו כלכלית שפורסמה לקראת החלטת הריבית, שנשארה בשיעור של 0.25%. על פי התחזית, האינפלציה ב-2019 צפויה להסתכם ב-1.3%, מעט נמוכה בהשוואה לתחזית הקודמת, וב-2020 היא צפויה להסתכם ב-1.8%. הריבית המוניטרית צפויה לעלות ל-0.50% ברבעון השלישי של 2019 ולהמשיך לעלות בהדרגה עד ל-1.25% בסוף 2020 (תום טווח התחזית). מבחינת הפעילות הריאלית בישראל, מעריכים כלכלני הבנק כי עלתה ההסתברות לכך שהצמיחה המואצת שאפיינה את המשק בשנים האחרונות הגיעה...