OECD

סלינגר: תיק האשראי העסקי מציג תשואה עודפת של כ-2% על פני מדדי האג"ח

בעשר השנים שקדמו ל-2016, התשואה הממוצעת של קרנות הפנסיה הייתה השלישית בגובהה מבין מדינות ה- OECD בשיעור של 5.5% - תשואה דומה לתשואות שהושגו בהולנד, צ'ילה ואיסלנד ונמוכה מזו שהושגה במקסיקו (5.8%) וסלובניה (7%). כך מראה המצגת של רשות שוק ההון, שסוקרת את השקעות הגופים המוסדיים. מצגת זו הייתה אמורה להינתן בפני ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הבנקאית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים על ידי המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, אך זו בחרה שלא לעשות כך. על פי המצגת, תכננה סלינגר להגן על המדיניות לאפשר למוסדיים להעניק אשראי עסקי והציגה את...