SCOR

Covéa בונה מהלכים להשתלטות על SCOR

מבטח הצרפתי Covéa (מבטח הדדי – Mutual) אינו מוותר ומתכנן מהלך חדש, שלטענתו הוא השתלטות ידידותית לרכישת מבטח המשנה הצרפתי SCOR. במהלך הראשון הציע Covéa סכום של 8.2 מיליארד אירו, הצעה שנדחתה בתחילת ספטמבר 2018. במהלך החדש מציע Covéa להשאיר את SCOR כתאגיד שמניותיו נסחרות בבורסה ולשמור על עצמאות החברה. Covéa הוא בעל זכויות ההצבעה הגדול ביותר ומחזיק כיום ב-8.5% מזכויות ההצבעה של SCOR. אחריו, במקום השני, נמצא Allianz Global Investors Europe המחזיק 5.0% מזכויות ההצבעה. שיעור האחזקות של Covéa מאפשר לו לבצע השתלטות עוינת מאחר שלא יהיה בעל מניות...
Aegon עושה עסקת ביטוח משנה עם SCOR

Aegon עושה עסקת ביטוח משנה עם SCOR

המבטח ההולנדי הבינלאומי Aegon הודיע על הסכם עם SCOR Global Life (חטיבה של מבטח המשנה הצרפתי הבינלאומי  (SCOR בתחום ביטוח החיים. על פי ההסכם, Transamerica life…
שיתוף פעולה בין SCOR ו-Vivametrica

שיתוף פעולה בין SCOR ו-Vivametrica

המבטח הבינלאומי SCOR Global Life ו-Vivametrica (יזם טכנולוגיות, קנדי, המתמחה בניתוח מידע בריאותי) הכריזו על הקמה של מיזם משותף, שאמור לפתח מודל להערכת הגיל הביולוגי…