SCOR

Aegon עושה עסקת ביטוח משנה עם SCOR

המבטח ההולנדי הבינלאומי Aegon הודיע על הסכם עם SCOR Global Life (חטיבה של מבטח המשנה הצרפתי הבינלאומי  (SCOR בתחום ביטוח החיים. על פי ההסכם, Transamerica life (חברה בת של Aegon) תערוך עם SCOR Global Life עסקת ביטוח משנה בגין 700 מיליון דולר חבויות. זו "חבילת" החבויות האחרונה של Transamerica life לאחר שתי עסקאות קודמות – אחת ב 2011 ואחת ב 2017. העסקה, שהיא חלק מהאסטרטגיה של Aegon להקטנת ריתוק הון לעסקי ה run-off של המבטח, תשחרר ל-Transamerica life הון בהיקף של 50 מיליון דולר, תשפיע על ההון החוזר של המבטח ותקטין...
שיתוף פעולה בין SCOR ו-Vivametrica

שיתוף פעולה בין SCOR ו-Vivametrica

המבטח הבינלאומי SCOR Global Life ו-Vivametrica (יזם טכנולוגיות, קנדי, המתמחה בניתוח מידע בריאותי) הכריזו על הקמה של מיזם משותף, שאמור לפתח מודל להערכת הגיל הביולוגי…