Swiss Re

Swiss Re לא תציע ביטוח וביטוח משנה לחברות שיש להן חשיפה של יותר מ-30% לפחם

מבטח המשנה השוויצרי Swiss Re הודיע כי לא יספק ביטוח או ביטוח משנה לעסקים עם חשיפה לפחם של יותר מ-30% בכל סוגי העסקים. הודעה זו באה בהמשך למדיניות החברה שהוכרזה ביוני 2017, שמטרתה לתמוך במעבר לדלקים ואנרגיה דלי פחמן. עוד ב-2016 הפסיק המבטח להשקיע בחברות אשר 30% או יותר מרווחיהם נובעים מהשימוש בפחם או הקשורים למכרות פחם. Swiss Re הצטרפה בהכרזתה למבטחים אחרים, בכללם Allianz, AXA, SCOR, Zurich ו-Lloyd’s. במקביל יפעל מבטח המשנה במתן כיסויים ביטוחיים והשקעות בעסקים המבוססים על אנרגיה מתחדשת, שמקטינים את נזקי גזי החממה ומבטיחים את מקורות...
תוצאות מפתיעות של Swiss Re בנתוני 2017

תוצאות מפתיעות של Swiss Re בנתוני 2017

מבטח המשנה השוויצרי Swiss Re, השני בגודלו בעולם, מדווח על תוצאות טובות מהמצופה לשנת 2017. זאת, על אף הנזקים הגדולים שאירעו במהלך שנה זו. התוצאות…
SoftBank רוצה לרכוש אחזקות ב-Swiss Re

SoftBank רוצה לרכוש אחזקות ב-Swiss Re

מבטח המשנה Swiss Re הודיע על שיחות מקדמיות לרכישה של מניות מיעוט על ידי SoftBank Group Corp בהיקף של כ-10 מיליארד דולר. תאגיד SoftBank מתכנן למכור…