Swiss Re

ברוקר הביטוח WTW מעריך את היקף נזקי הטבע לשנת 2018 ב-71.5 מיליארד דולר

ברוקר הביטוח הבינלאומי (Willis Towers Watson (WTW מעריך כי נזקי הטבע הגדולים גרמו בשנת 2018, לנזקים מבוטחים בהיקף של 71.5 מיליארד דולר. היקף הנזקים של 2018 הוא מועט  ביחס לממוצע השנים (מחושב משנת 2011) והשלישי בגודלו לאחר שנת 2017 בה היקף נזקי הטבע היה 143 מיליון דולר ושנת 2011 בה היקף הנזקים היה 120 מיליארד דולר. הערכת הנזקים של WTW נמוכה משמעותית מהערכת מבטח המשנה הבינלאומי Munich Re, אשר נאמדת ב-80 מיליארד דולר ושל מבטח המשנה הבינלאומי Swiss Re הנאמדת ב-155 מיליארד דולר, כאשר הערכתו לנזקיו הוא נאמדת ב-79 מיליארד דולר....
מה יהיה גורל מבטח המשנה ReAssure?

מה יהיה גורל מבטח המשנה ReAssure?

מבטח המשנה הבינלאומי השוויצרי Swiss Re הודיע במחצית דצמבר שהתכנית להנפיק את מבטח המשנה הרשום בבריטניה שהוכרזה באוגוסט 2018 תבוצע במהלך שנת 2019. לצורך ההנפקה…
Pages
  • 1
  • 2