Wesure

קל אוטו מעבירה את תיק ביטוח החובה מהראל לשירביט

קל אוטו מעבירה את תיק ביטוח החובה מהראל לשירביט. כך נודע היום לפוליסה (ב'). צי הרכב של קל-אוטו מונה כ-19 אלף רכבים. את פעילות הביטוח של קל אוטו מנהל איש הביטוח גיא מלינגר, מנכ"ל סוכנות הביטוח של קל אוטו – קל סוכנות לביטוח. מדובר בחברת ליסינג גדולה שנייה שמעבירה את תיק הביטוח שלה מהראל בחודש הנוכחי, לאחר שחברת אלבר העבירה את תיק הביטוח שלה ל-Wesure, כפי שפורסם בפוליסה. תיק הביטוח של אלבר, הכולל 30 אלף רכבים, עבר ל-Wesure לאחר שנת עבודה אחת עם הראל. חדשות נוספות אלדן העבירה את תיק...
המרוץ אחר הדיגיטל

המרוץ אחר הדיגיטל

בדומה למשל על העיוורים שממששים לראשונה בחייהם פיל וכל אחד מתאר אותו באופן שונה, כך ישבו אתמול ארבעה מנכ"לים של חברות ביטוח בהווה ובעבר, והציגו…