White Mountains

על רקע החשד לאי סדרים: White Mountains, בעלת השליטה בוובי, הפחיתה 28 מיליון דולר מהמאזן

על רקע החשדות שנבדקים בעת האחרונה נגד מנכ"ל וובי לשעבר שרון גילר, התברר השבוע כי חברת White Mountains, בעלת השליטה בסוכנות הביטוח הדיגיטלית, נאלצה להפחית 28 מיליון שקל מהמאזן שלה. [caption id="attachment_33077" align="alignleft" width="182"] שרון גילר, המנכ"ל לשעבר של וובי חשד לאי סדרים[/caption] זאת, ככל הנראה, במסגרת הפעילות של הנהלת וובי לבירור ותיקון הדיווחים השגויים לכאורה שהועברו לבעלי המניות ולגורמים נוספים על ידי גילר, כפי שפורסם בפוליסה (גיליון 2319 מה-22 באוקטובר 2017). התפתחות נוספת בפרשה נרשמה באותו מועד, כאשר כלל ביטוח הגישה תלונה במשטרה בטענה כי גילר זייף מסמכים, כאשר הועברו תשלומים...