willis towers watson

עולם הביטוח יוצא מהארכיונים והצרכן מרוויח / רונן פישר

[caption id="attachment_47665" align="alignright" width="300"] מאת רונן פישר[/caption] לפני מספר שבועות התבשרנו על השקת מותג ביטוח ישראלי חדש ודיגיטלי. מלבד המאורע המשמח סביב פתיחת חברה חדשה בישראל, וכתוצאה מכך גם הרחבת התחרות בענף הביטוח, נקודת הציון המשמעותית קשורה בכלל במעבר של אחד מהענפים הארכאיים אל עבר השדה המקוון-דיגיטלי. אדרבה, על רקע הדיגיטציה שאופפת אותנו מכל עבר בשנים האחרונות, נדמה כי בעבור רבים צעד זה, של פתיחת חברה דיגיטלית, כלל אינו נשמע כה משמעותי, ואולי אף די מיושן (הרי כולם בשנים האחרונות מכריזים על "שירות דיגיטלי חדשני"). אבל תפישה זו שגויה מיסודה,...
הסיכונים החמורים ביותר לשנת 2018

הסיכונים החמורים ביותר לשנת 2018

Willis Towers Watson שאלו 200 מנהלים של חברות ביטוח מהם הסיכונים החמורים ביותר ל-2018: סיכוני סייבר ופשעי סייבר (במקום הראשון גם ב-2017). מערכות מחשוב וטכנולוגיות…