XL Group

סוכנויות הדירוג לא מתלהבות מרכישת XL Group על ידי AXA

סוכנות הדירוג S&P Global Ratings הציבה את המבטח הצרפתי AXA תחת מעקב אשראי עם השלכות שליליות. זאת, לאחר ההכרזה על רכישת המבטח הברמודי XL Group תמורת 15.3 מיליארד דולר. ב-S&P מוטרדים מהשפעת הרכישה בסכום כה גבוה על מבנה ההון של המבטח ועל הרזרבות שלו. AXA מתכנן להנפיק 20%- 35% מאחזקותיו במבטח החיים שלו בארה"ב כדי לממן את הרכישה (כ 7.4 מיליארד דולר). למימון יתרת סכום הרכישה ישתמש AXA בקופת המזומנים שלו (כ-4.3 מיליארד דולר) וכן באשראי (הנפקת אג"ח). ב-S&P מודאגים מההשלכות העסקה בטווח הקצר ובמיוחד עקב האפשרות שלקוחות מובילים של...
AXA רוכש את XL

AXA רוכש את XL

המבטח הצרפתי הבינלאומי AXA הודיע כי הוא מתכנן לרכוש את XL Group תמורת 15.3 מיליארד דולר, כך פורסם ביום ב' השבוע. הרכישה תיצור את המבטח…