XL Group

אושר המיזוג בין XL Group ו –AXA

בעלי המניות הרגילות של מבטח המשנה XL Group הביעו את הסכמתם לרכישת 100% של מניות המבטח על ידי המבטח הצרפתי AXA תמורת 15.3 מיליארד דולר, שישולמו במזומן. על פי תנאי העסקה, שאמורה לקבל אישור הגורמים הרשמיים ולהסתיים עד סוף חודש זה, המחיר למניה הוא 57.60 דולר. מנכ"ל XL Group ינהל את המבטח הממוזג, יתמנה למועצת הניהול של AXA ויהי כפוף למנכ"ל AXA.
AXA רוכש את XL

AXA רוכש את XL

המבטח הצרפתי הבינלאומי AXA הודיע כי הוא מתכנן לרכוש את XL Group תמורת 15.3 מיליארד דולר, כך פורסם ביום ב' השבוע. הרכישה תיצור את המבטח…