Zurich

חמישה איש נשלחו למאסר בגין הונאת ביטוח בהיקף של מיליון ליש"ט

עונשי מאסר לתקופות שונות (בסך הכול 16 שנות מאסר) הוטלו על חמישה אנשים שניסו להונות מבטחים בסכום של כ-1 מיליון ליש"ט. בחקירה שהתנהלה על ידי מחלקת הונאות הביטוח של משטרת לונדון (IFED) נמצא כי חברי הקבוצה קשרו קשר להונות ולהלבין כספים באמצעות הונאות בתחום תביעות רכוש ואובדן הכנסה במספר בארים ומסעדות באנגליה. חוקרי ההנאות חשדו בתביעה של נזק רכוש ואובדן רווחים בבאר יין בעיירה אנגלית. התביעה שהוגשה הייתה בגין התפרצות נוזלים מתוך צינור מים. לשמאי שהגיע מטעם המבטח (Zurich) נאמר ששרברב הוזמן לתיקון חירום ותיקן את הצינור. לאחר שהמקרה הוגדר...
האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

ארגון האומות המאוחדות הזמין מבטחים לקחת חלק בסקר העולמי הראשון בתחום החיתום הביטוחי של סיכוני סביבה, חברה וממשל (ESG). מטרת הסקר היא לפתח קווים מנחים…