Zurich

Swiss Re לא תציע ביטוח וביטוח משנה לחברות שיש להן חשיפה של יותר מ-30% לפחם

מבטח המשנה השוויצרי Swiss Re הודיע כי לא יספק ביטוח או ביטוח משנה לעסקים עם חשיפה לפחם של יותר מ-30% בכל סוגי העסקים. הודעה זו באה בהמשך למדיניות החברה שהוכרזה ביוני 2017, שמטרתה לתמוך במעבר לדלקים ואנרגיה דלי פחמן. עוד ב-2016 הפסיק המבטח להשקיע בחברות אשר 30% או יותר מרווחיהם נובעים מהשימוש בפחם או הקשורים למכרות פחם. Swiss Re הצטרפה בהכרזתה למבטחים אחרים, בכללם Allianz, AXA, SCOR, Zurich ו-Lloyd’s. במקביל יפעל מבטח המשנה במתן כיסויים ביטוחיים והשקעות בעסקים המבוססים על אנרגיה מתחדשת, שמקטינים את נזקי גזי החממה ומבטיחים את מקורות...
האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

ארגון האומות המאוחדות הזמין מבטחים לקחת חלק בסקר העולמי הראשון בתחום החיתום הביטוחי של סיכוני סביבה, חברה וממשל (ESG). מטרת הסקר היא לפתח קווים מנחים…