אחריות לשיפוי נזק שאירע לתכולה מחמת התבקעות צנרת במבנה המושכר / מאת יעקב קיהל

אחריות לשיפוי נזק שאירע לתכולה מחמת התבקעות צנרת במבנה המושכר / מאת יעקב קיהל

הנזק נבע מבלאי ולא משימוש בלתי רגיל ובלתי סביר של השוכרת, על סוגיית האחריות שבין שוכר למשכיר

רוצים להמשיך לקרוא?