איגוד חברות הביטוח לפיקוח: הניסיון לכמת את החשיפה לסיכוני סייבר – יריה באפילה

איגוד חברות הביטוח לפיקוח: הניסיון לכמת את החשיפה לסיכוני סייבר – יריה באפילה

במכתב שנשלח לרשות שוק ההון, בעקבות טיוטת חוזר "מיפוי סיכוני סייבר בפעילות הביטוחית" נכתב כי נדרש מהמבטחות לחלץ נתונים כמותיים מתוך מיזוג של שני עולמות עצומים ונפרדים של אי ודאות: אי ודאות לגבי התפתחות סיכוני הסייבר מצד אחד ואי ודאות כיצד ישפיעו סיכונים אלו על הפוליסות, מצד שני

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה