אם+דבליו גרופ תובעת 145.5 מיליון שקלים מהראל, איילון ו-Zurich שביטחו אותה במערך ביטוחי אחריות

אם+דבליו גרופ תובעת 145.5 מיליון שקלים מהראל, איילון ו-Zurich שביטחו אותה במערך ביטוחי אחריות

הנתבעות ביטחו את התובעת לטענתה בביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות כלפי צד ג', נטען, כי כתוצאה מרשלנות התובעת בתכנון וביצוע העבודות להקמת שלוש תחנות הכוח, היא נשאה בפועל בנזקים, עלויות, תשלומים והוצאות, ובכללן הוצאות להקטנת הנזקים, בסך כולל של סכום התביעה

רוצים להמשיך לקרוא?