ביטוחי חבות כלפי צד שלישי לבעלי מלאכה / מאת יעקב קיהל

ביטוחי חבות כלפי צד שלישי לבעלי מלאכה / מאת יעקב קיהל

נראה שהחלוקות המלאכותיות עד כה עלולות להכשיל מבוטחים ומבטחיהם ואינן ישימות עוד. הפתרון הראוי הינו פתרון משולב ואינהרנטי

רוצים להמשיך לקרוא?