ביטוח חקלאי נתבעת על כ-5 מיליון שקל בעקבות נזקי הצפה במחסני המבוטחת

ביטוח חקלאי נתבעת על כ-5 מיליון שקל בעקבות נזקי הצפה במחסני המבוטחת

לטענת התובעת, חברת עשינו עסק, ביטוח חקלאי הכירה במקרה הביטוח ושילמה לה סך של 2.22 מיליון שקל כמקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת, אולם נמנעה עד היום מלשלם לה את מלוא תגמולי הביטוח המגיעים לה

רוצים להמשיך לקרוא?