ביטוח משלים לקבלן משנה במסגרת עבודות קבלניות / מאת יעקב קיהל

ביטוח משלים לקבלן משנה במסגרת עבודות קבלניות / מאת יעקב קיהל

להסכמה כי קבלן המשנה ייכלל בביטוחו של הקבלן הראשי יש יתרונות רבים אך יש לשים לב גם לחסרונות

רוצים להמשיך לקרוא?