ביטוח עסקי לפעילות מבוזרת – עבודה מהבית / מאת יעקב קיהל

ביטוח עסקי לפעילות מבוזרת – עבודה מהבית / מאת יעקב קיהל

יש להקפיד, למשל, שביטוח דירת העובד, שנערך על ידו, יכסה גם פעילות מקצועית כמקובל בפוליסה התקנית המעודכנת, וכן יכלול ויתור על תחלוף כלפי התאגיד

רוצים להמשיך לקרוא?