ביטוח רכב אוטונומי – כיצד? / מאת יעקב קיהל

ביטוח רכב אוטונומי – כיצד? / מאת יעקב קיהל

הפתרונות המוצעים על ידי המומחים לבחינת מודלים שונים של ביטוח הרכב האוטונומי, במיוחד לגבי נזקי גוף, לא ישימים אצל המבטח הישראלי, המורגל בשיטת האחריות המוחלטת

רוצים להמשיך לקרוא?