בית המשפט העליון: אי עמידה במגבלת גיל הנהג אינה שוללת את הכיסוי הביטוחי

בית המשפט העליון: אי עמידה במגבלת גיל הנהג אינה שוללת את הכיסוי הביטוחי

בעקבות בקשת רשות ערעור שהגישו עורכי הדין ג'ון גבע ושלומי הדר, קיבל בית המשפט העליון את עמדתם וקבע כי ברכב שהיה נהוג על ידי נהג שלא עמד במגבלת הפוליסה לא ישללו לחלוטין תגמולי הביטוח אלא הם יופחתו באופן יחסי לסיכון – על פי הלכת סלוצקי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה